top of page

Tjenester

easy:solutions tilbyr en rekke generelle og spesialiserte IT-tjenester hvor formålet er å kunne tilby driftede skalerbare SaaS og sikkerhetsløsninger for å komplementere bedriftens eksisterende IT løsninger. Dette innebærer at bedriften outsourcer en eller flere IT-funksjoner og/eller tjenester i sin virksomhet fremfor at dette driftes internt av egne ressurser.

Se mer info om våre tjenester på denne siden, eller ta kontakt for å avklare dine behov med en av våre medarbeidere.

Skytjenester


Sikkerhet


Analyse og testing av systemer og prosesser iht NIST rammeverk med kostnadsanalyser og penetreringstesting.


Konsulent


Support, drift, integrasjon, prosjektering, rådgivning, installasjon og forvaltning.


Overvåkning


Monitorering, analysering og måling av alle IT relaterte tjenester for å måle oppetid, ytelse og sikkerhet.


Klient og infrastruktur


Forvaltning av sikkerhet, nettverk og servere forenkler sikker bruk av klientmaskiner og begrenser supportbehovet.


Skytjenester


IT infrastruktur driftet fra profesjonelle datasentere. Skaleres og forvaltes etter behov.

    Skytjenester

Skytjenester er virtuelle tjenester hvor kunden leier tilgang til SaaS løsninger for å komplementere eller bygge en total IT plattform for bedriften, eksempelvis; datarom, fildeling, managed security, managed analytics, SIEM, overvåkning, e-post tjenester, server-, lagringskapasitet, systemdrift osv.
Fordelene med dette er lave oppstartskostnader ved at du ikke trenger å investere i maskinvare, lisenser eller kompetanse. Samt at du oppnår uendelig skalerbarhet hvor du kun betaler for det virksomheten har behov for.

Skytjenestene driftes i hovedsak sentralt i profesjonelle datasentere, enten hos oss eller hos andre leverandører som Microsoft Azure, og er alltid tilgjengelig gjennom Internett, hvor som helst, når som helst. Dette er spesielt gunstig for arbeidsgivere med mobile arbeidstakere med behov for god tilgjengelighet og fleksibilitet

34495e_none[1].png

easy:desktop

Virtuelt skrivebord i skyen med tilgang til nødvendige applikasjoner, tjenester og filer.

easy:server

Privat virtuell server, for drift av spesifiserte systemer og fagapplikasjoner utover våre SaaS leveranser.

easy:dataroom

Sikker, effektiv og lettfattelig dokumentdeling og samhandlingsløsning.

Klientdrift

    Klientdrift

I alle driftsmiljøer er brukerens klientverktøy viktig for en god totalopplevelse av bedriftens IT-løsning.

easy:solutions tilbyr klientdrift for bedre sikkerhet og stabilitet for alle typer klienter, miljøer og plattformer.
De siste årene har mange bedrifter blitt mer vant med å benytte mobile enheter som PDA, smarttelefoner, lesebrett og laptop i arbeidet for å effektivisere sin hverdag. Mange benytter bedriftsapplikasjoner, e-post, fil-synkronisering og har dermed også mye sensitive og forretningskritiske data lagret på sine klienter.
Selv om fordelene er mange ved å mobilisere hverdagen, byr også mobile klienter ofte på store utfordringer og kostnader utenom selve investeringen, ofte på grunn av lite fokus på drift og administrasjon av enhetene.

Ved hjelp av markedsledende systemer for klientdrift, etablerte rutiner for utrulling, vedlikehold og support, vil easy:solutions klientdrift sikre bedriftens forretningskritiske data og forenkle brukerens hverdag.

easy:epp

Neste-generasjons beskyttelse med skreddersydd antitrusselkonfigurasjon.

easy:backup

Online backup av servere, filer og klientmaskiner ved bruk av easy:filecloud.

easy:monitoring

Klient- og serverovervåking. Automatisk varsling og håndtering ved feil eller problemer.

easy:mdm - Secure Device Management

Sikkerhet, konfigurasjon og applikasjonstyring for mobile enheter.

   Infrastruktur og system arkitektur

Lokal infrastruktur, eller «Onsite outsourcing» innebærer at easy:solutions fjerndrifter servere, systemer og infrastruktur som fortsatt er plassert i deres lokaler. Dette muliggjør profesjonell lokal IT infrastruktur, uten behov for internt personell med nødvendig kompetanse for etablering og drift. Tjenestene kan også leveres som et bindeledd mellom brukerklienter, onsite IT kompetanse og easy:solutions skytjenester, for optimal tilgjengelighet og sikkerhet.

easy:lan

Lokalt nettverk– inkludert overvåkning, drift, service og support.

easy:utm

Lokal brannmur – inkludert overvåkning, drift, service og support.

easy:wifi

Sentralt driftede trådløse aksesspunkter – inkludert overvåkning, drift, service og support.

easy:oms

Lokal server (Onsite Managed Server) – inkludert overvåkning, drift, backup, service og support.

Lokal infrastruktur
Sikkerhet

    Sikkerhet

Dagens trusselbilde er et helt annet enn hva tradisjonelle sikkerhetssystemer kan takle. Det som for mange startet med kryptering av maskiner og krav om løsepenger (CryptoLocker) ble etterfulgt av ytterligere mer kritiske Zero Day sikkerhetshull med utspring i lekkasje av programvare fra NSA, CIA, GCHQ mf.l; EternalBlue -> WannaCry, UnitedDrake

For å håndtere disse nye truslene behøves et helt annet sett med sikkerhetssystemer og rutiner samt målrettet opplæring av bedriftens ansatte.

easy:solutions var blant de første i Skandinavia til å ta i bruk neste generasjons sikkerhets- og overvåkningssystemer som SentinelOne, Cisco Umbrella og CeeView og har solid erfaring med implementasjon og drift av disse.

For å forenkle disse avanserte tjeneste tilbyr vi disse som pakketerte og driftede løsninger (Managed Security).

easy:solutions fokuserer sterkt på å gjennomgå og forberede bedrifter på worst case scenarioer ved å analysere og teste systemer og prosesser i henhold til NIST Cybersecurity rammeverk og ISO standarder samt utføre penetreringstesting.

Basert på arbeidet kan vi utarbeide risiko- og kostnadsanalyser ved brudd på sikkerheten eller generell nedetid som følge av svake IT systemer samt planer for hvordan sikre systemene.

easy:epp

Neste-generasjons beskyttelse med skreddersydd antitrusselkonfigurasjon.

easy:analyse SIEM

System og prosessanalyse for å avdekke svakheter og risikoer. Arbeidet utføres etter internasjonale standarder.

easy:monitoring SIEM

Systemovervåkning for å fange opp lekkasjer og irregulær dataflyt.
Dyp inspeksjon av all nettverkstrafikk og data på brukerenes enheter.

   Overvåkning

Idag er ikke lenger overvåkning kun å spore hvorvidt en enhet eller prosess er oppe og aktiv.

Krav om kvalitet og tilgjengelighet krever idag en annen tilnærming til overvåkning og easy:solutions har tatt i bruk det norske systemet CeeView som i tillegg til tradisjonell overvåkning gir muligheten for automatisering og analysering av alle IT relaterte tjenester for å måle oppetid, ytelse og sikkerhet.

Andre aspekter ved overvåkning idag er også kontroll på bedriftens IT utstyr og data. Fysiske enheter såvel som IP, intern kommunikasjon og forretningshemmeligheter.

easy:solutions kombinerer flere verktøy for å sikre bedriftens intellektuelle kapital; SIEM, Overvåkning, Trusselanalyser m.m.

Overvakning

easy:monitoring

Klient- og serverovervåking. Automatisk varsling og håndtering ved feil eller problemer.

easy:epp

Neste-generasjons beskyttelse med skreddersydd antitrusselkonfigurasjon.

easy:mdm- Secure Device Management

Sikkerhet, konfigurasjon og applikasjonstyring for mobile enheter.

easy:monitoring SIEM

Systemovervåkning for å fange opp lekkasjer og irregulær dataflyt.
Dyp inspeksjon av all nettverkstrafikk og data på brukerenes enheter.

Konsulent

    Konsulent og installasjon

easy:solutions har grunnlag som en IT sikkerhet- og kompetansevirksomhet med over 10 års erfaring fra ulike IT-løsninger.
Våre konsulenter arbeider med mål om å tilfreddstille NIST Cybersecurity rammeverkene og innehar nødvendig kompetanse for å integrere, drifte og supportere ulike IT-systemer, samt er vant med å skreddersy løsninger tilpasset behov og budsjett med fokus på sikkerhet.

Vi kan bistå med rådgivning, prosjektering, innkjøp, implementering, drift og support av hele eller deler av deres systemer og maskinvare, samt bistå i alt fra timebaserte tjenester til større prosjekter over lengre perioder.
Vår spesialkompetanse er hovedsaklig innen sikkerhet, mobilitet, installasjon, integrasjon og drift av IT-infrastruktur og mobile klienter med mål om oppnå automatiserte løsninger med høy oppetid og stabilitet.

Etablering og konfigurasjon

Innkjøp, etablering og Integrasjon av maskinvare, systemer, utstyr eller klientmaskiner.

Utvikling og integrasjoner

Utvikling av spesialløsninger, integrasjoner, tilpasninger, rapportering eller lignende.

Drift og support

Bistand til drift og support av servere, systemer, lokalt nettverk, maskinvare og annet utstyr

Rådgivning og prosjektering

Bistand til å finne de riktige løsningene for deres behov. Planlegge integrasjon og drift av løsningene.

bottom of page